Avís Legal

La informació que contenen les pàgines web / Web-Site i Portal de Cims Jurídics, S.L.P. ha estat preparada i es subministra únicament i exclusivament amb el propòsit de donar informació a totes les persones que interessades a obtenir informació Cims Jurídics, S.L.P., i, si s’escau, sobre les seves empreses associades i subsidiàries i sobre els productes i serveis comercialitzats per aquestes i / o tercers amb qui eventuals o permanents pogués haver concertat acords al respecte, d’ara endavant “tercers col·laboradors”.

En accedir i connectar amb aquesta pàgina web / Web-Site s’accepta que Cims Jurídics, S.L.P. no serà responsable de cap pèrdua directa o indirecta, derivada de l’ús de la informació ja sigui titularitat pròpia o de tercers col·laboradors i de les matèries i productes contingudes en la mateixa o per l’accés a altres matèries i continguts existents d’Internet a través de les connexions amb aquesta pàgina web / Web-Site. L’accés a la / es pàgina / es web de Cims Jurídics, S.L.P. no implica cap tipus de garantia, expressa o implícita atorgada per Cims Jurídics, S.L.P. , Respecte a la idoneïtat dels continguts inclosos en les mateixes per a fins particulars de qui hi accedeixi. En conseqüència, tant l’accés a aquesta / es pàgina / es web, com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en les mateixes, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i Cims Jurídics, S.L.P. no respondrà en cap cas, ni per danys directes ni indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant, ja sigui dels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles en aquestes pàgines web o derivat de l’accés a altres pàgines web o continguts de tercers a través de les connexions i “links” existents.

En relació amb l’establiment de links o hiperenllaços a la pàgina web / lloc web de Cims Jurídics, S.L.P., aquesta manifesta que no assumeix cap responsabilitat pels continguts enllaçats mitjançant link al seu lloc web.

Així mateix, Cims Jurídics, S.L.P. autoritza a citar els continguts en altres seus o a enllaçar-los sempre que es faci constar l’origen d’aquests continguts i que el navegador utilitzat mostri l’adreça URL de Cims Jurídics, S.L.P.. Cims Jurídics, S.L.P. no té cap control sobre aquests enllaços de tercers pel que no respondrà per la disponibilitat dels llocs web enllaçats, ni pels productes o serveis comercialitzats en el mateix ni pels seus continguts, ni pels recursos facilitats als usuaris d’Internet.

En el cas que Cims Jurídics, S.L.P. sigui advertida de la realització, per part dels usuaris de qualsevol dels seus serveis facilitats a través del Portal, d’activitats que atempten contra drets de tercers o constitutives de delicte, Cims Jurídics, S.L.P. pot rescindir de forma immediata la relació amb aquest usuari i adoptar les mesures necessàries per evitar la continuïtat d’aquestes activitats.

El copyright del material contingut en aquest web, incloent amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu les marques i els seus logotips, són propietat exclusiva de Cims Jurídics, S.L.P. o de tercers col·laboradors. L’accés a aquest no implica, en cap aspecte, cap llicència per a la seva reproducció, distribució, comercialització i / o transformació que, en tot cas, estarà prohibida excepte previ i exprés consentiment de Cims Jurídics, S.L.P. o dels seus tercers col·laboradors

Les dades de caràcter personal que ja teniu., Un cop rebuts per Cims Jurídics, S.L.P. , Seran tractades d’acord amb el que disposa la llei espanyola, i de conformitat amb les polítiques de privacitat establertes per a cada servei ofert a través del Portal de Cims Jurídics, S.L.P.

Política de privacitat

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin tractades i incorporades als fitxers responsabilitat de i domicili a Mont-ral, Tarragona.

Si les dades són facilitades a través del formulari contacte: aquestes dades seran tractades en un fitxer anomenat contactes per poder informar dels nostres serveis i remetre-li informació que considerem que pot ser del seu interès. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservats sempre que vostè. no manifesti la seva voluntat de no continuar rebent correus.

Si les dades són facilitades a través del formulari de registre: aquestes dades seran tractades en un fitxer de clients per poder gestionar les dades dels usuaris registrats així com els productes adquirits o reclamacions a l’efecte produïts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones excepte a aquelles autoritats obligats legalment i seran conservats sempre que vostè. no manifesti la seva voluntat de no continuar rebent correus.

En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponer-se, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en Mont-ral, Tarragona o joancorominas@cimsjuridics.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Dades legals

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002 – LSSI-CE), en vigor des del 12 d’octubre de 2002, es posa en coneixement públic la següent informació:

Objectiu del web

Presentació d’informació referent a activitats de Cims Jurídics i contratació per vía electrònica dels serveis que oferim

Responsable del web

Cims Jurídics, S.L.P.
Av. Ramon i Cajal, 19 2n 1ª, 43001 TARRAGONA
NIF B55589279

Contacte

977 25 19 66
joancorominas@cimsjuridics.cat
cimsjuridics.cat